Thursday, September 21, 2006

Gmail chat

Kan inte alla som har gmail, maila mig på martin.abrahamsson. Det är ju svinkul att man kan chatta! Man behöver inte ha något resurskrävande program installerat, som icq eller msn. Ellen, eftersom inte Björn läser blogg så får du skicka hans.

No comments: